• آریتمی قلبی در زنان خطرناک تر از مردان است

    آریتمی قلبی یا بی نظمی ضربان قلب، فاکتور بسیار قوی در بروز سکته، بیماری قلبی، نارسایی قلبی و مرگ در زنان بیش از مردان است.آریتمی قلبی زمانی رخ می دهد که سیگنال های الکتریکی سریع و نامنظم موجب می شوند دو حفره بالایی قلب به شیوه ایی غیرعادی منقبض شوند.این شرایط عمدتاً با احتمال افزایش سکته مرتبط است چراکه ریتم نامنظم قلب موجب ...

    جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ بهمن ۱۳۹۴